Kalite Politikası

  • Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlayacak, gerekli teknolojik ve insan kaynakları yatırımlarını yapmak.
  • Süreçleri ölçülebilir, müşteri odaklı çalışan ve sürekli iyileştirme sağlayan bir kalite yönetim sistemi uygulamak.
  • Karlı, istikrarlı ve sürekli gelişmeyi sağlayacak, hızlı, verimli ve etkin bir organizasyon oluşturmak.
  • Çalışanlarımızı ortak amaç ve hedefler doğrultusunda eğitmek ve günün koşullarına uygun gelişimlerini sağlamak.
  • Karşılıklı güven ve memnuniyete dayalı iş ilişkisi kurulan tedarikçilerle çalışmak.