İnsan Kaynakları

Şirketimizin insan kaynağı ihtiyaçları, hedeflerimiz doğrultusunda belirlenmekte ve işe alımlarda Çahan Tekstil kurum kültürüne uygun yenilikçi ve değişime açık adayları istihdam etmeyi amaçlıyoruz.

Çahan Tekstil aday veritabanından pozisyona uygun olan adaylar görüşmeye davet edilir.

Davet edilen adaylarla İnsan Kaynakları Departmanı tarafından ön görüşme yapılır. Ön görüşme sonrasında gerekli olan durumlarda adaya teknik uygulama ve/veya yabancı dil testi yapılır ve iş yeri hekimi tarafından muayene edilmesi sağlanır.

Uygun olan adaylar için referans araştırması yapılır.

Bölüm yöneticisi tarafından uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılarak seçim süreci sonlandırılır.

Seçimi yapılan aday dışında kalan adaylar veri tabanında saklanır ve kendilerine mutlaka geri dönüş yapılır.

İşbaşı yapan yeni çalışanların oryantasyon ve İSG eğitimleri ile adaptasyonu sağlanır.