Çevre Politikası

Çahan Tekstil, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak düşüncesiyle çevresel sorumluluklarının bilincindedir.

Bu amaçla;

Süreçlerinin, müşteri istekleri ve yasalar doğrultusunda standartlara uygunluğunu sağlayacaktır.

Çevresel konuları kaynağında veya kaynağına en yakın noktada çözmeye, üretim aşamasında, nihai müşteri kullanımında ve tüketiminden sonra çevresel etkisi en aza indirilmiş ürünler tasarlamaya ve üretmeye çaba gösterecektir.

Mümkün olan her aşamada enerji, emek ve zaman israfını önlemeye çalışacaktır.

Üretiminde çevresel etkisi en az olan enerji kaynaklarını kullanacaktır.

Geri dönüşümü mümkün olan malzemeler kullanacak ve geri dönüşümünü sağlayacaktır.

Çevresel sorumluluklarının bilincinde olan tedarikçilerden mal ve hizmet alacaktır.

Çalışanlarını çevresel konularda eğitecek ve çevresel faaliyetlere yönlendirecektir.

Çevre politikasını sürekli olarak gözden geçirecek ve etkinliğini artıracaktır.