İSG Politikası

Çahan Tekstil, çalışanlarının mevzuatlara uygun çalışma ortamında, sağlıklı ve güvenli bir şekilde bulunmaları için İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmayı kendine ilke edinmiştir.

Bu amaçla;

Yetkili İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İşyeri Hekimimiz tarafından, çalışanların da dahil edildiği RİSK DEĞERLENDİRME Ekibimizle RİSK ANALİZİ yapılmış olup, kanunen belirlenmiş periyotlarda güncelliği sağlanmaktadır. Bunun yanında tüm makine ve teçhizatın koruyucuları ve acil durdurma tertibatları yaptırılarak çalışan emniyeti sağlanmıştır.

Periyodik olarak kontrolü yaptırılması zorunlu olan iş ekipmanları (makine, teçhizat, vinç vb.) ile elektrik tesisatları kanunlar tarafından yetkilendirilmiş kurum / kuruluşlara kontrol ettirilmektedir. Kontrol raporları şirket yetkililerimiz tarafından incelenerek varsa uygunsuzluklar giderilmektedir. Aydınlatma, toz, gürültü vb. başlıklarda iç ortam ölçümleri yaptırılarak gerekli tedbirler alınmıştır. Ölçüm değerlerini etkileme potansiyeli olan makine ve teçhizat ilave ve/veya değişimlerinde ilgili iç ortam ölçümleri yenilenmektedir.

Tüm çalışanların görev ve çalışma şartları dikkate alınarak İşyeri Hekimimizce belirlenen periyodik sağlık taramaları ve muayeneleri düzenli olarak yaptırılmakta, değerlendirilmekte ve gerekleri tedbirler alınmaktadır.

İşyeri Sağlık Birimimiz bünyesinde, çalışan sayımızla uyumlu sürelerde görev yapan bir İşyeri Hekimimiz mevcut olup, çalışan sağlığını koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde işyeri tehlike derecemizin gerektirdiği uzmanlık düzeyinde ve çalışan sayımızla uyumlu sürelerde görev yapan bir İş Güvenliği Uzmanımız mevcut olup, güvenli çalışma düzeninin sürdürülmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

İşyerimizdeki çalışma koşullarının kanun ve tüzüklere uygunluğunu sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuştur. Kurul periyodik toplantılar yapar, çalışma koşullarını denetler, uygunluğunu sağlar ve yönetime gerekli tavsiyelerde bulunur.

İşe yeni başlayan, iş kazasından veya uzun süreli istirahat / ücretsiz izinden dönen tüm çalışanlar İşyeri Hekimi muayenesinden sonra işbaşı yaparlar.

Boyutuna bakılmaksızın iş kazasına uğrayan tüm çalışanlar İş Güvenliği uzmanımız tarafından İş Güvenliği yenileme eğitimine tabi tutulduktan sonra işbaşı yaparlar.

Çalışanlar, kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları kesinlikle kullanmak mecburiyetindedirler. Şirket yetkilileri tarafından yapılan saha denetimlerinde kişisel koruyucu donanımlarını kullanmayan ve/veya kullanmamakta ısrar eden çalışanlar hakkında ihbarsız ve tazminatsız işten çıkışa varabilecek gerekli kanuni işlemler yapılır. Kişisel koruyucu donanımları eskiyen, yıpranan veya kaybolan personel yeni kişisel koruyucu donanımını en kısa sürede Orta Kapı Güvenlik Görevlisinden temin etmek zorundadır.

İşyerinde çalışanların uğradıkları küçük-büyük ayrımı olmaksızın iş kazalarını amirlerine bildirmek çalışan sorumluluğundadır.

İş kazasına uğrayan çalışanın; en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilerek tedavisi yaptırılır.